Egzamin ósmoklasisty i egzamin maturalny dla zdających – obywateli Ukrainy

Data opublikowania: 2023-01-12 13:49:21

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

 „Egzamin ósmoklasisty i egzamin maturalny dla zdających – obywateli Ukrainy”

 

Cel szczegółowy PO WER: Zwiększenie wykorzystania przez szkoły i placówki zmodernizowanych treści, narzędzi i zasobów wspierających proces kształcenia ogólnego w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych, jak również nauczania eksperymentalnego oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia

Cel projektu: Celem projektu jest zwiększenie dostępu do polskiego systemu edukacyjnego dla obywateli Ukrainy poprzez przygotowanie, organizację i przeprowadzenie egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego w latach 2022-2023 dla zdających - obywateli Ukrainy

Projekt jest realizowany od 1 marca 2022 r. do 30 września 2023 r.

DOFINANSOWANIE PROJEKTU Z UE: 1 896 300,00 zł

 

Logo unijnych funduszy europejskich Logo Rzeczpospolita Polska Logo funduszu EFS

 

 

 

 

 Logotypy Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
ul. Józefa Bema 87, 01-233 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl