OFERTA PRACY - Wydział Egzaminów z Zakresu Kształcenia Ogólnego - Ekspert z chemii (egzamin maturalny)

Data opublikowania: 2022-12-16 10:20:08

OFERTA PRACY - Wydział Egzaminów z Zakresu Kształcenia Ogólnego - Ekspert z chemii (egzamin maturalny)

 Logotypy Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
ul. Józefa Bema 87, 01-233 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl