Załączniki do Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminów eksternistycznych w 2023 roku.

Data opublikowania: 2022-12-01 08:00:48

Załączniki do Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminów eksternistycznych w 2023 roku.

 Logotypy Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
ul. Józefa Bema 87, 01-233 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl