Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminów eksternistycznych w 2023 roku

Data opublikowania: 2022-12-01 07:59:35

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminów eksternistycznych w 2023 rokuLogotypy Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
ul. Józefa Bema 87, 01-233 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl