Wydział Egzaminów Zawodowych OKE w Warszawie zaprasza na wideokonferencję

Data opublikowania: 2022-11-21 16:12:14

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

Wydział Egzaminów Zawodowych OKE w Warszawie zaprasza:

  • dyrektorów szkół/placówek (i ich zastępców), podmiotów prowadzących KKZ,
  • przewodniczących zespołów nadzorujących część pisemną przeprowadzaną z wykorzystaniem elektronicznego systemu,
  • operatorów Wirtualnego Serwera Egzaminacyjnego,
  • przedstawicieli organów prowadzących i nadzorujących prace szkół/placówek

na wideokonferencję dotyczącą organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminu zawodowego w sesji egzaminacyjnej Zima 2023

 

Dzień Godz.  Uczestnicy wideokonferencji
 06.12.2022 10.00-12.00  dyrektorzy szkół/placówek (i ich zastępcy),
podmioty prowadzące KKZ,
przedstawiciele organów prowadzących i nadzorujących prace szkół/placówek 
06.12.2022  12.30-14.00  operatorzy Wirtualnego Serwera Egzaminacyjnego
przewodniczący zespołów nadzorujących część pisemną przeprowadzaną z wykorzystaniem elektronicznego systemu 

 

Zaproszenia z bezpośrednimi linkami (adresami) do poszczególnych wideokonferencji zostaną Państwu udostępnione za pośrednictwem SIOEPKZ.Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
Plac Europejski 3, 00-844 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl