Zasady oceniania rozwiązań zadań - Egzamin maturalny - Test diagnostyczny

Data opublikowania: 2022-10-10 11:33:09

Zasady oceniania rozwiązań zadań - Egzamin maturalny - Test diagnostycznyLogotypy Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
ul. Józefa Bema 87, 01-233 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl