EGZAMIN MATURALNY TEST DIAGNOSTYCZNY – WRZESIEŃ 2022

Data opublikowania: 2022-09-28 11:27:06

Język polski

Zasady oceniania rozwiązań zadań - Test diagnostyczny - Język polski Arkusz 2.- Wypracowanie - Poziom podstawowy - MPOP-P2-100, MPOP-P2-200, MPOP-P2-300, MPOP-P2-400, MPOP-P2-660, MPOP-P2-700, MPOP-P2-Q00, MPOP-P2-Z00 - 29 września 2022 r.


Arkusz egzaminacyjny dla zdających bez niepełnosprawności i zdających ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (MPOP-P1-100-2209, MPOP-P2-100-2209)

Arkusz egzaminacyjny dla zdających z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (MPOP-P1-200-2209, MPOP-P2-200-2209)

Arkusz egzaminacyjny dla zdających słabosłyszących (MPOP-P1-300-2209, MPOP-P2-300-2209)

Arkusz egzaminacyjny dla zdających słabowidzących (MPOP-P1-400-2209, MPOP-P2-400-2209)

Arkusz egzaminacyjny dla zdających niewidomych – czarnodruk (MPOP-P1-660-2209, MPOP-P2-660-2209)

Arkusz egzaminacyjny dla zdających niesłyszących (MPOP-P1-700-2209, MPOP-P2-700-2209)

Arkusz egzaminacyjny dla zdających z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym (MPOP-P1-Q00-2209, MPOP-P2-Q00-2209)

Arkusz egzaminacyjny dla zdających z zaburzeniem widzenia barw (MPOP-P1-Z00-2209, MPOP-P2-Z00-2209)


Matematyka


Arkusz egzaminacyjny dla zdających bez niepełnosprawności i zdających ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (MMAP-P0-100-2209)

Arkusz egzaminacyjny dla zdających z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (MMAP-P0-200-2209)

Arkusz egzaminacyjny dla zdających słabosłyszących (MMAP-P0-300-2209)

Arkusz egzaminacyjny dla zdających słabowidzących (MMAP-P0-400-2209)

Arkusz egzaminacyjny dla zdających niewidomych – czarnodruk (MMAP-P0-660-2209)

Arkusz egzaminacyjny dla zdających niesłyszących (MMAP-P0-700-2209)

Arkusz egzaminacyjny dla zdających z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym (MMAP-P0-Q00-2209)

Język angielski


Arkusz egzaminacyjny dla zdających bez niepełnosprawności i zdających ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (MJAP-P0-100-2209)

Arkusz egzaminacyjny dla zdających z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (MJAP-P0-200-2209)

Arkusz egzaminacyjny dla zdających słabosłyszących (MJAP-P0-300-2209)

Arkusz egzaminacyjny dla zdających słabowidzących (MJAP-P0-400-2209)

Arkusz egzaminacyjny dla zdających niewidomych – czarnodruk (MJAP-P0-660-2209)

Arkusz egzaminacyjny dla zdających niesłyszących (MJAP-P0-700-2209)

Arkusz egzaminacyjny dla zdających z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym (MJAP-P0-Q00-2209)

Język francuski


Arkusz egzaminacyjny dla zdających bez niepełnosprawności i zdających ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (MJFP-P0-100-2209)

Arkusz egzaminacyjny dla zdających z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (MJFP-P0-200-2209)

Arkusz egzaminacyjny dla zdających słabosłyszących (MJFP-P0-300-2209)

Arkusz egzaminacyjny dla zdających słabowidzących_czcionka 16 pkt (MJFP-P0-400-2209)

Arkusz egzaminacyjny dla zdających niewidomych – czarnodruk (MJFP-P0-660-2209)

Arkusz egzaminacyjny dla zdających niesłyszących (MJFP-P0-700-2209)

Arkusz egzaminacyjny dla zdających z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym (MJFP-P0-Q00-2209)

Język hiszpański


Arkusz egzaminacyjny dla zdających bez niepełnosprawności i zdających ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (MJHP-P0-100-2209)

Arkusz egzaminacyjny dla zdających z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (MJHP-P0-200-2209)

Arkusz egzaminacyjny dla zdających słabosłyszących (MJHP-P0-300-2209)

Arkusz egzaminacyjny dla zdających słabowidzących_czcionka 16 pkt (MJHP-P0-400-2209)

Arkusz egzaminacyjny dla zdających niewidomych – czarnodruk (MJHP-P0-660-2209)

Arkusz egzaminacyjny dla zdających niesłyszących (MJHP-P0-700-2209)

Arkusz egzaminacyjny dla zdających z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym (MJHP-P0-Q00-2209)

Język niemiecki

Arkusz egzaminacyjny dla zdających bez niepełnosprawności i zdających ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (MJNP-P0-100-2209)

Arkusz egzaminacyjny dla zdających z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (MJNP-P0-200-2209)

Arkusz egzaminacyjny dla zdających słabosłyszących (MJNP-P0-300-2209)

Arkusz egzaminacyjny dla zdających słabowidzących_czcionka 16 pkt (MJNP-P0-400-2209)

Arkusz egzaminacyjny dla zdających niewidomych – czarnodruk (MJNP-P0-660-2209)

Arkusz egzaminacyjny dla zdających niesłyszących (MJNP-P0-700-2209)

Arkusz egzaminacyjny dla zdających z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym (MJNP-P0-Q00-2209)

Język rosyjski


Arkusz egzaminacyjny dla zdających bez niepełnosprawności i zdających ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (MJRP-P0-100-2209)

Arkusz egzaminacyjny dla zdających z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (MJRP-P0-200-2209)

Arkusz egzaminacyjny dla zdających słabosłyszących (MJRP-P0-300-2209)

Arkusz egzaminacyjny dla zdających słabowidzących_czcionka 16 pkt (MJRP-P0-400-2209)

Arkusz egzaminacyjny dla zdających niewidomych – czarnodruk (MJRP-P0-660-2209)

Arkusz egzaminacyjny dla zdających niesłyszących (MJRP-P0-700-2209)

Arkusz egzaminacyjny dla zdających z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym (MJRP-P0-Q00-2209)

Język włoski


Arkusz egzaminacyjny dla zdających bez niepełnosprawności i zdających ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (MJWP-P0-100-2209)

Arkusz egzaminacyjny dla zdających z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (MJWP-P0-200-2209)

Arkusz egzaminacyjny dla zdających słabosłyszących (MJWP-P0-300-2209)

Arkusz egzaminacyjny dla zdających słabowidzących_czcionka 16 pkt (MJWP-P0-400-2209)

Arkusz egzaminacyjny dla zdających niewidomych – czarnodruk (MJWP-P0-660-2209)

Arkusz egzaminacyjny dla zdających niesłyszących (MJWP-P0-700-2209)

Arkusz egzaminacyjny dla zdających z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym (MJWP-P0-Q00-2209)

 

 Liczba odsłon: 1717
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
Plac Europejski 3, 00-844 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl