Komunikat Dyrektora OKE w Warszawie o miejscu przeprowadzenia egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym

Data opublikowania: 2022-08-04 14:23:22

Komunikat Dyrektora OKE w Warszawie o miejscu przeprowadzenia egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym

  • Egzamin maturalny w terminie poprawkowym odbędzie się 23 sierpnia 2022 r. o godz. 9.00 (wtorek).
  • Absolwenci przystępują do egzaminu w szkole macierzystej, z wyjątkiem zdających, którzy uzyskali zgodę dyrektora OKE na przystąpienie do egzaminu w innym miejscu.
  • Wyniki egzaminu maturalnego zostaną udostępnione 9 września 2022 r. w serwisie ZIU. Świadectwa dojrzałości będą do odbioru w szkołach w tym samym dniu w godzinach ustalonych przez dyrektora szkoły.


Logotypy Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
ul. Józefa Bema 87, 01-233 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl