ARKUSZE EGZAMINACYJNE - MATURA 2022

Data opublikowania: 2022-05-04 09:44:31

ARKUSZE EGZAMINACYJNE - MATURA 2022

Informatyka
Poziom rozszerzony
EINP-R1-100-2205, EINP-R2-100-2205

Historia sztuki
Poziom rozszerzony
EHSP-R0-100-2205

Język kaszubski
Poziom rozszerzony
EMKK-R0-100-2205

Geografia
Poziom rozszerzony
EGEP-R0-100-2205

Język białoruski
Poziom podstawowy
EMBB-P0-100-2205

Język białoruski
Poziom rozszerzony
EMBB-R0-100-2205

Język litewski
Poziom podstawowy
EMLL-P0-100-2205

Język litewski
Poziom rozszerzony
EMLL-R0-100-2205

Język ukraiński
Poziom podstawowy
EMUU-P0-100-2205

Język ukraiński
Poziom rozszerzony
EMUU-R0-100-2205

Historia
Poziom rozszerzony
EHIP-R0-100-2205

Chemia
Poziom rozszerzony
ECHP-R0-100-2205

Wiedza o społeczeństwie
Poziom rozszerzony
EWOP-R0-100-2205

Biologia
Poziom rozszerzony
EBIP-R0-100-2205

Filozofia
Poziom rozszerzony
EFIP-R0-100-2205

EJAP-P0-700-2205

Język angielski
Poziom rozszerzony
EJAP-R0-100-2205

EJAP-R0-700-2205

Język angielski
Poziom dwujęzyczny
EJAA-D0-100-2205

Język francuski
Poziom rozszerzony
EJFP-R0-100-2205

Język francuski
Poziom dwujęzyczny
EJFF-D0-100-2205

Język hiszpański
Poziom rozszerzony
EJHP-R0-100-2205

Język hiszpański
Poziom dwujęzyczny
EJHH-D0-100-2205

Język niemiecki
Poziom rozszerzony
EJNP-R0-100-2205

Język niemiecki
Poziom dwujęzyczny
EJNN-D0-100-2205

Język rosyjski
Poziom rozszerzony
EJRP-R0-100-2205

Język rosyjski
Poziom dwujęzyczny
EJRR-D0-100-2205

Język włoski
Poziom rozszerzony
EJWP-R0-100-2205

Matematyka
Poziom rozszerzony
EMAP-R0-100-2205

Język łaciński i kultura antyczna
Poziom rozszerzony
EJLP-R0-100-2205

 Liczba odsłon: 18103
Logotypy Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
ul. Józefa Bema 87, 01-233 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl