Informacja o egzaminie maturalnym przeprowadzanym w maju 2022 r.

Data opublikowania: 2022-04-22 10:39:32

Informacja o egzaminie maturalnym przeprowadzanym w maju 2022 r. (w terminie głównym)Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
Plac Europejski 3, 00-844 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl