Szkolenia dla kandydatów na egzaminatorów egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego!!!

Data opublikowania: 2021-12-03 09:48:58

Szkolenia dla kandydatów na egzaminatorów egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego!!!

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna organizuje na przełomie roku 2021/2022 szkolenia dla kandydatów na egzaminatorów egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego.

Szkolenia trwają 23 godziny i są rozłożone na 3 dni. Zaplanowana jest forma hybrydowa – dwa dni metodą online, trzeci dzień (w tym egzamin) odbędzie się w formie stacjonarnej.

W celu zgłoszenia się na szkolenie należy:

  • wejść na stronę OKE (https://www.oke.waw.pl/)
  • wybrać zakładkę Panel egzaminatorów i zarejestrować się (zakładka Rejestracja)
  • zalogować się na swoim koncie i wypełnić wniosek w formie elektronicznej (jeśli druk zostanie poprawnie wypełniony, pojawi się informacja „Zapisz wniosek” oraz lista niezbędnych dokumentów)
  • wypełniony wniosek wydrukować, czytelnie podpisać w odpowiednich miejscach, poświadczyć zatrudnienie u pracodawcy (pkt. 9 formularza), dołączyć odpis lub kserokopię dyplomu ukończenia uczelni oraz dokument o kwalifikacjach pedagogicznych (wszystkie kserowane dokumenty muszą być uwierzytelnione przez pracodawcę)
  • podpisany wniosek (w formie papierowej wraz z załącznikami) złożyć osobiście lub listownie w sekretariacie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie, Plac Europejski 3, 00-844 Warszawa.

Państwa wnioski będą weryfikowane. Pozytywna weryfikacja uprawnia do wzięcia udziału w szkoleniu, na które zostaną Państwo zaproszeni drogą mailową.

Zachęcamy do składania wniosków i uczestnictwa w szkoleniu.

UWAGA!!!
Osoby, które zarejestrują się w systemie, a nie przyślą wniosku w formie papierowej, nie będą kwalifikowane na szkolenie.

 Logotypy Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
ul. Józefa Bema 87, 01-233 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl