Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminów eksternistycznych w 2022 roku

Data opublikowania: 2021-10-28 13:08:35

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminów eksternistycznych w 2022 rokuOkręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
Plac Europejski 3, 00-844 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl