Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminów eksternistycznych w 2022 roku

Data opublikowania: 2021-10-28 13:08:35

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminów eksternistycznych w 2022 rokuLogotypy Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
ul. Józefa Bema 87, 01-233 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl