Informacja dotycząca składania wniosków o weryfikację sumy punktów z egzaminu zawodowego.

Data opublikowania: 2021-09-08 11:24:33

Informacja dotycząca składania wniosków o weryfikację sumy punktów z egzaminu zawodowego.

Wniosek o weryfikację sumy punktów z egzaminu zawodowego wraz z uzasadnieniem składa się do Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie w terminie 2 dni roboczych od dnia dokonania wglądu.

Wniosek o weryfikację sumy punktów egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie ( Załącznik C ) Formuła 2012 kwalifikacje jednoliterowe oraz Formuła 2017 – kwalifikacje dwuliterowe

Wniosek o weryfikację sumy punktów egzaminu zawodowego ( Załącznik D ) Formuła 2019 -kwalifikacje trzyliterowe

Wypełniony wniosek należy przesłać na adres e-mail weryfikacja@oke.waw.pl

 Logotypy Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
ul. Józefa Bema 87, 01-233 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl