Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie zaprasza dyrektorów szkół po odbiór dyplomów zawodowych oraz świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie i certyfikatów kwalifikacji zawodowych

Data opublikowania: 2021-08-23 09:29:18

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie zaprasza dyrektorów szkół po odbiór dyplomów zawodowych oraz świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie i certyfikatów kwalifikacji zawodowych w dniu 08 września 2021 roku: 

  • z Warszawy i powiatów ościennych (grodziskiego, legionowskiego, mińskiego, nowodworskiego, otwockiego, piaseczyńskiego, pruszkowskiego, sochaczewskiego, warszawskiego zachodniego, wołomińskiego, żyrardowskiego) do siedziby OKE w Warszawie, Plac Europejski 3, hol na parterze.

Uwaga: w celu zachowania standardów bezpieczeństwa, dokumenty będą wydawane z podziałem na powiaty oraz dzielnice Warszawy: 

  • 9:00 – 10:30 – powiaty,
  • 10:30 – 12:00 – dzielnice Warszawy,
  • z pozostałych powiatów do siedziby właściwej Delegatury Kuratorium Oświaty od godz. 11.00 do godz. 14.00.

Dyplomy i świadectwa i certyfikaty mogą również odebrać osoby upoważnione na piśmie przez dyrektora szkoły.

Dyrektor szkoły oraz osoby upoważnione zobowiązani są do:

  • zachowania bezpiecznego dystansu,
  • dezynfekcji rąk,
  • założenia maseczki zakrywającej nos i usta,
  • podpisania potwierdzenia odbioru dyplomów zawodowych oraz świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie i certyfikatów kwalifikacji zawodowych własnym długopisem.

 Logotypy Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
ul. Józefa Bema 87, 01-233 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl