Komunikat Dyrektora OKE w Warszawie o miejscu przeprowadzenia egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym

Data opublikowania: 2021-08-06 16:07:04

Komunikat Dyrektora OKE w Warszawie o miejscu przeprowadzenia egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym

  • Egzamin maturalny w terminie poprawkowym odbędzie się 24 sierpnia 2021 r. o godz. 9.00 (wtorek).
  • Absolwenci przystępują do egzaminu w szkole macierzystej, z wyjątkiem zdających, którzy uzyskali zgodę dyrektora OKE na przystąpienie do egzaminu w innym miejscu.
  • Egzamin jest przeprowadzany z zachowaniem wszystkich zasad obowiązujących podczas egzaminów w terminie głównym.
  • Wyniki egzaminu maturalnego zostaną udostępnione 10 września 2021 r. w serwisie ZIU. Świadectwa dojrzałości będą do odbioru w szkołach w dniu 10.09.2021 r. w godzinach ustalonych przez dyrektora szkoły.


Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
Plac Europejski 3, 00-844 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl