Oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym

Data opublikowania: 2021-07-05 13:43:22

Oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym

Wstępne informacje o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w terminie głównym 2021r. Logotypy Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
ul. Józefa Bema 87, 01-233 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl