Komunikat na temat wglądów do arkuszy egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego przeprowadzonych w roku szkolnym 2020/2021 oraz link do aplikacji służącej do składania wniosków o wgląd do pracy egzaminacyjnej.

Data opublikowania: 2021-07-01 19:39:09

Komunikat na temat wglądów do arkuszy egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego przeprowadzonych w roku szkolnym 2020/2021 oraz link do aplikacji służącej do składania wniosków o wgląd do pracy egzaminacyjnej.

  • Wglądy będą przeprowadzane zgodnie z procedurą obowiązującą w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – prosimy o zapoznanie się z tą procedurą przed odbyciem wglądu ( link ).
  • Wniosek o wgląd należy złożyć za pośrednictwem aplikacji elektronicznej, która zostanie uruchomiona:

- do egzaminu ósmoklasisty 2 lipca o godzinie 10.00

- do egzaminu maturalnego 5 lipca o godzinie 10.00 

  • Informacja o terminie wglądu zostanie przekazana w ciągu 5 dni od daty jego złożenia (SMS na numer telefonu podany we wniosku).
  • Osobą uprawnioną do wglądu jest w przypadku:

- egzaminu ósmoklasisty – zdający i jeden z jego rodziców/opiekunów prawnych

-  egzaminu maturalnego – wyłącznie sam zdający.

  • Zaleca się korzystanie z własnych wydruków schematów oceniania (lub z wersji elektronicznej ze strony internetowej) oraz z własnych przyborów do pisania (wyłącznie długopis w czerwonym kolorze).
  • Podczas wglądów obowiązuje zasada zakrywania ust i nosa, a w przypadku korzystania z materiałów wielokrotnego użytku, konieczność użycia jednorazowych rękawiczek.
  • Wglądy do sprawdzonych i ocenionych prac egzaminu maturalnego będą odbywały się w III Liceum Ogólnokształcącym im. Gen. Sowińskiego przy ul. Rogalińskiej 2 w Warszawie. Uwaga: szkoła, w której odbywają się wglądy, nie jest przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo – w przypadku takich osób prosimy o informację o konieczności zorganizowania wglądu w innym miejscu – bez  barier architektonicznych.

LINK DO APLIKACJI:

https://okewglady.azurewebsites.net/

Aby złożyć wniosek, należy wybrać przycisk na zielonym tle „Złóż wniosek o wgląd”, a następnie postępować zgodnie z poleceniami.

W razie wątpliwości można skorzystać z zakładki „Pomoc” znajdującej się na górnym pasku strony.

https://okewglady.azurewebsites.net/Pomoc

 Liczba odsłon: 23281
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
Plac Europejski 3, 00-844 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl