Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminów eksternistycznych obowiązująca w sesji jesiennej 2021 r.

Data opublikowania: 2021-05-31 13:00:12

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminów eksternistycznych obowiązująca w sesji jesiennej 2021 r.

 

INFORMACJA


O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW EKSTERNISTYCZNYCH Z ZAKRESU:

  • LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH
  • SZKOŁY PODSTAWOWEJ DLA DOROSŁYCH
  • WYMAGAŃ OKREŚLONYCH W PODSTAWIE PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO
    DLA BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA

obowiązująca w sesjach egzaminacyjnych: zimowej i jesiennej w 2021 r.

 

 Logotypy Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
ul. Józefa Bema 87, 01-233 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl