Komunikat Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie o egzaminie maturalnym w terminie dodatkowym w 2021 roku

Data opublikowania: 2021-05-27 10:00:19

Komunikat Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie o egzaminie maturalnym w terminie dodatkowym w 2021 roku dla zdających, którzy uzyskali zgodę dyrektora OKE w WarszawieLogotypy Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
ul. Józefa Bema 87, 01-233 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl