ARKUSZE EGZAMINACYJNE - MATURA 2021

Data opublikowania: 2021-05-04 07:01:58

ARKUSZE EGZAMINACYJNE - MATURA 2021

Język białoruski


Poziom podstawowy


EMBB-P0-100-2105

Język litewski


Poziom podstawowy


EMLL-P0-100-2105

Język litewski


Poziom rozszerzony


EMLL-R0-100-2105

Język ukraiński


Poziom podstawowy


EMUU-P0-100-210

Język ukraiński


Poziom rozszerzony


EMUU-R0-100-2105

Informatyka


Poziom rozszerzony


EINP-R1-100-2105, EINP-R2-100-2105

Fizyka


Poziom rozszerzony


EFAP-R0-100-2105

Historia


Poziom rozszerzony

EHIP-R0-100-2105

Chemia


Poziom rozszerzony


ECHP-R0-100-2105

Język hiszpański


Poziom podstawowy


EJHP-P0-100-2105

Język hiszpański


Poziom rozszerzony


EJHP-R0-100-2105


Język hiszpański


Poziom dwujęzyczny


EJHH-D0-100-2105

Język niemiecki


Poziom podstawowy


EJNP-P0-100-2105

Język niemiecki


Poziom rozszerzony


EJNP-R0-100-2105

Język niemiecki


Poziom dwujęzyczny


EJNN-D0-100-2105


Język rosyjski


Poziom podstawowy


EJRP-P0-100-2105

Język rosyjski


Poziom rozszerzony


EJRP-R0-100-2105

Język włoski


Poziom podstawowy


EJWP-P0-100-2105

Język włoski

Poziom rozszerzony


EJWP-R0-100-2105

Geografia


Poziom rozszerzony


EGEP-R0-100-2105

 

Język francuski


Poziom podstawowy


EJFP-P0-100-2105

Język francuski


Poziom rozszerzony


EJFP-R0-100-2105


Język francuski


Poziom dwujęzyczny


EJFF-D0-100-2105

Biologia


Poziom rozszerzony


EBIP-R0-100-2105

Wiedza o społeczeństwie


Poziom rozszerzony


EWOP-R0-100-2105

 

Język kaszubski


Poziom rozszerzony


EMKK-R0-100-2105

Filozofia


Poziom rozszerzony


EFIP-R0-100-2105

Historia sztuki


Poziom rozszerzony


EHSP-R0-100-2105

Język angielski


Poziom podstawowy


EJAP-P0-100-2105

EJAP-P0-700-2105

Język angielski


Poziom rozszerzony


EJAP-R0-100-2105

EJAP-R0-700-2105

Język angielski

 
Poziom dwujęzyczny


EJAA-D0-100-2105

Historia muzyki


Poziom rozszerzony


EHMP-R0-100-2105

Matematyka


Poziom podstawowy


EMAP-P0-100-2105

Matematyka


Poziom rozszerzony


EMAP-R0-100-2105

Język łaciński i kultura antyczna


Poziom rozszerzony


EJLP-R0-100-2105

Język polski


Poziom podstawowy


EPOP-P1-100-2105, EPOP-P2-100-2105

EPOP-P1-700-2105, EPOP-P2-700-2105

Język polski


Poziom rozszerzony


EPOP-R0-100-2105Liczba odsłon: 30493
Logotypy Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
ul. Józefa Bema 87, 01-233 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl