Próbny egzamin maturalny 2021

Data opublikowania: 2021-03-15 12:19:11

EGZAMIN MATURALNY TEST DIAGNOSTYCZNY – MARZEC 2021

Biologia - poziom rozszerzony     [Do góry]

Arkusz egzaminacyjny dla osób bez niepełnosprawności i osób ze specyficznymi problemami w uczeniu się (EBIP-100-2103

Arkusz egzaminacyjny dla osób z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (EBIP-200-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób słabosłyszących (EBIP-300-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób słabowidzących (EBIP-400-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób niewidomych – czarnodruk (EBIP-660-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób niesłyszących (EBIP-700-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym (EBIP-Q00-2103)

Chemia – poziom rozszerzony     [Do góry]

Arkusz egzaminacyjny dla osób bez niepełnosprawności i osób ze specyficznymi problemami w uczeniu się (ECHP-100-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (ECHP-200-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób słabosłyszących (ECHP-300-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób słabowidzących (ECHP-400-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób niewidomych – czarnodruk (ECHP-660-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób niesłyszących (ECHP-700-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym (ECHP-Q00-2103)

Filozofia – poziom rozszerzony     [Do góry]

Arkusz egzaminacyjny dla osób bez niepełnosprawności i osób ze specyficznymi problemami w uczeniu się (EFIP-100-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (EFIP-200-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób słabosłyszących (EFIP-300-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób słabowidzących (EFIP-400-2103)

Fizyka – poziom rozszerzony     [Do góry]

Arkusz egzaminacyjny dla osób bez niepełnosprawności i osób ze specyficznymi problemami w uczeniu się (EFAP-100-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (EFAP-200-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób słabosłyszących (EFAP-300-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób słabowidzących (EFAP-400-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób niesłyszących (EFAP-700-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym (EFAP-Q00-2103)

Geografia – poziom rozszerzony     [Do góry]

Arkusz egzaminacyjny dla osób bez niepełnosprawności i osób ze specyficznymi problemami w uczeniu się (EGEP-100-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (EGEP-200-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób słabosłyszących (EGEP-300-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób słabowidzących (EGEP-400-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób niewidomych – czarnodruk (EGEP-660-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób niesłyszących (EGEP-700-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym (EGEP-Q00-2103)

Historia – poziom rozszerzony     [Do góry]

Arkusz egzaminacyjny dla osób bez niepełnosprawności i osób ze specyficznymi problemami w uczeniu się (EHIP-100-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (EHIP-200-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób słabosłyszących (EHIP-300-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób słabowidzących (EHIP-400-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób niewidomych – czarnodruk (EHIP-660-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób niesłyszących (EHIP-700-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym (EHIP-Q00-2103)

Historia muzyki – poziom rozszerzony     [Do góry]

Arkusz egzaminacyjny dla osób bez niepełnosprawności i osób ze specyficznymi problemami w uczeniu się (EHMP-100-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (EHMP-200-2103)

Historia sztuki – poziom rozszerzony     [Do góry]

Arkusz egzaminacyjny dla osób bez niepełnosprawności i osób ze specyficznymi problemami w uczeniu się (EHSP-100-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (EHSP-200-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób słabosłyszących (EHSP-300-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób słabowidzących (EHSP-400-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób niesłyszących (EHSP-700-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym (EHSP-Q00-2103)

Informatyka – poziom rozszerzony     [Do góry]

Arkusz egzaminacyjny dla osób bez niepełnosprawności i osób ze specyficznymi problemami w uczeniu się (EINP-100-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (EINP-200-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób słabosłyszących (EINP-300-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób słabowidzących (EINP-400-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób niewidomych – czarnodruk (EINP-660-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób niesłyszących (EINP-700-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym (EINP-Q00-2103)

Dane[Nazwa pliku: Dane_2103.zip]

Język polski – poziom podstawowy     [Do góry]

Arkusz egzaminacyjny dla osób bez niepełnosprawności i osób ze specyficznymi problemami w uczeniu się (EPOP-100-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (EPOP-200-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób słabosłyszących (EPOP-300-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób słabowidzących (EPOP-400-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób niewidomych – czarnodruk (EPOP-660-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób niesłyszących (EPOP-700-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym (EPOP-Q00-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, oraz słabowidzących (EPOP-240-2103)

Język polski – poziom rozszerzony     [Do góry]

Arkusz egzaminacyjny dla osób bez niepełnosprawności i osób ze specyficznymi problemami w uczeniu się (EPOP-100-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (EPOP-200-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób słabosłyszących (EPOP-300-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób słabowidzących (EPOP-400-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób niewidomych – czarnodruk (EPOP-660-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób niesłyszących (EPOP-700-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym (EPOP-Q00-2103)

Język łaciński i kultura antyczna – poziom rozszerzony     [Do góry]

Arkusz egzaminacyjny dla osób bez niepełnosprawności i osób ze specyficznymi problemami w uczeniu się (EJLP-100-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (EJLP-200-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób słabowidzących (EJLP-400-2103)

Język białoruski – poziom podstawowy     [Do góry]

Arkusz egzaminacyjny dla osób bez niepełnosprawności i osób ze specyficznymi problemami w uczeniu się (EMBB-100-2103)

Język białoruski – poziom rozszerzony     [Do góry]

Arkusz egzaminacyjny dla osób bez niepełnosprawności i osób ze specyficznymi problemami w uczeniu się (EMBB-100-2103)

Język litewski – poziom podstawowy     [Do góry]

Arkusz egzaminacyjny dla osób bez niepełnosprawności i osób ze specyficznymi problemami w uczeniu się (EMLL-100-2103)

Język litewski – poziom rozszerzony     [Do góry]

Arkusz egzaminacyjny dla osób bez niepełnosprawności i osób ze specyficznymi problemami w uczeniu się (EMLL-100-2103)

Język ukraiński – poziom podstawowy     [Do góry]

Arkusz egzaminacyjny dla osób bez niepełnosprawności i osób ze specyficznymi problemami w uczeniu się (EMUU-100-2103)

Język ukraiński – poziom rozszerzony     [Do góry]

Arkusz egzaminacyjny dla osób bez niepełnosprawności i osób ze specyficznymi problemami w uczeniu się (EMUU-100-2103)

Język kaszubski – poziom rozszerzony     [Do góry]

Arkusz egzaminacyjny dla osób bez niepełnosprawności i osób ze specyficznymi problemami w uczeniu się (EMKK-100-2103)

Matematyka – poziom podstawowy     [Do góry]

Arkusz egzaminacyjny dla osób bez niepełnosprawności i osób ze specyficznymi problemami w uczeniu się (EMAP-100-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (EMAP-200-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób słabosłyszących (EMAP-300-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób słabowidzących (EMAP-400-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób niewidomych – czarnodruk (EMAP-660-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób niesłyszących (EMAP-700-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym (EMAP-Q00-2103)

Matematyka – poziom rozszerzony

Arkusz egzaminacyjny dla osób bez niepełnosprawności i osób ze specyficznymi problemami w uczeniu się (EMAP-100-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (EMAP-200-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób słabosłyszących (EMAP-300-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób słabowidzących (EMAP-400-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób niewidomych – czarnodruk (EMAP-660-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób niesłyszących (EMAP-700-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym (EMAP-Q00-2103)

Wiedza o społeczeństwie – poziom rozszerzony     [Do góry]

Arkusz egzaminacyjny dla osób bez niepełnosprawności i osób ze specyficznymi problemami w uczeniu się (EWOP-100-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (EWOP-200-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób słabosłyszących (EWOP-300-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób słabowidzących (EWOP-400-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób niesłyszących (EWOP-700-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym (EWOP-Q00-2103)

Język angielski – poziom podstawowy     [Do góry]

Arkusz egzaminacyjny dla osób bez niepełnosprawności i osób ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (EJAP-P0-100-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (EJAP-P0-200-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób słabosłyszących (EJAP-P0-300-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób słabowidzących (EJAP-P0-400-2103)

Akusz egzaminacyjny dla osób niewidomych – czarnodruk (EJAP-P0-660-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób niesłyszących (EJAP-P0-700-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób niesłyszących oraz niewidomych – czarnodruk (EJAP-P0-766-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym (EJAP-P0-Q00-2103)

Język angielski – poziom rozszerzony     [Do góry]

Arkusz egzaminacyjny dla osób bez niepełnosprawności i osób ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (EJAP-R0-100-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (EJAP-R0-200-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób słabosłyszących (EJAP-R0-300-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób słabowidzących (EJAP-R0-400-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób niewidomych – czarnodruk (EJAP-R0-660-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób niesłyszących (EJAP-R0-700-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym (EJAP-R0-Q00-2103)

Język angielski – poziom dwujęzyczny     [Do góry]

Arkusz egzaminacyjny dla osób bez niepełnosprawności i osób ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (EJAA-D0-100-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (EJAA-D0-200-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób słabosłyszących (EJAA-D0-300-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób słabowidzących (EJAA-D0-400-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym (EJAA-D0-Q00-2103)

Język francuski – poziom podstawowy     [Do góry]

Arkusz egzaminacyjny dla osób bez niepełnosprawności i osób ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (EJFP-P0-100-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (EJFP-P0-200-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób słabosłyszących (EJFP-P0-300-2103)

Język francuski – poziom rozszerzony     [Do góry]

Arkusz egzaminacyjny dla osób bez niepełnosprawności i osób ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (EJFP-R0-100-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (EJFP-R0-200-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób słabowidzących (EJFP-R0-400-2103)

Język francuski – poziom dwujęzyczny     [Do góry]

Arkusz egzaminacyjny dla osób bez niepełnosprawności i osób ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (EJFF-D0-100-2103)

Język hiszpański – poziom podstawowy     [Do góry]

Arkusz egzaminacyjny dla osób bez niepełnosprawności i osób ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (EJHP-P0-100-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (EJHP-P0-200-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób słabosłyszących (EJHP-P0-300-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób słabowidzących (EJHP-P0-400-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób niewidomych – czarnodruk (EJHP-P0-660-2103)

Język hiszpański – poziom rozszerzony     [Do góry]

Arkusz egzaminacyjny dla osób bez niepełnosprawności i osób ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (EJHP-R0-100-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (EJHP-R0-200-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób słabosłyszących (EJHP-R0-300-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób słabowidzących (EJHP-R0-400-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym (EJHP-R0-Q00-2103)

Język hiszpański – poziom dwujęzyczny

Arkusz egzaminacyjny dla osób bez niepełnosprawności i osób ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (EJHH-D0-100-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (EJHH-D0-200-2103)

Język niemiecki – poziom podstawowy     [Do góry]

Arkusz egzaminacyjny dla osób bez niepełnosprawności i osób ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (EJNP-P0-100-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (EJNP-P0-200-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób słabosłyszących (EJNP-P0-300-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób słabowidzących (EJNP-P0-400-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób niewidomych – czarnodruk (EJNP-P0-660-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób niesłyszących (EJNP-P0-700-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym (EJNP-P0-Q00-2103)

Język niemiecki – poziom rozszerzony     [Do góry]

Arkusz egzaminacyjny dla osób bez niepełnosprawności i osób ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (EJNP-R0-100-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (EJNP-R0-200-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób słabosłyszących (EJNP-R0-300-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób słabowidzących (EJNP-R0-400-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób niewidomych – czarnodruk (EJNP-R0-660-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób niesłyszących (EJNP-R0-700-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym (EJNP-R0-Q00-2103)

Język niemiecki – poziom dwujęzyczny

Arkusz egzaminacyjny dla osób bez niepełnosprawności i osób ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (EJNN-D0-100-2103)

Język rosyjski – poziom podstawowy     [Do góry]

Arkusz egzaminacyjny dla osób bez niepełnosprawności i osób ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (EJRP-P0-100-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (EJRP-P0-200-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób słabosłyszących (EJRP-P0-300-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób słabowidzących (EJRP-P0-400-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym (EJRP-P0-Q00-2103)

Język rosyjski – poziom rozszerzony     [Do góry]

Arkusz egzaminacyjny dla osób bez niepełnosprawności i osób ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (EJRP-R0-100-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (EJRP-R0-200-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób słabosłyszących (EJRP-R0-300-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób słabowidzących (EJRP-R0-400-2103)

Język rosyjski – poziom dwujęzyczny     [Do góry]

Arkusz egzaminacyjny dla osób bez niepełnosprawności i osób ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (EJRR-D0-100-2103)

Język włoski – poziom podstawowy     [Do góry]

Arkusz egzaminacyjny dla osób bez niepełnosprawności i osób ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (EJWP-P0-100-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (EJWP-P0-200-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób słabosłyszących (EJWP-P0-300-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób słabowidzących (EJWP-P0-400-2103)

Język włoski – poziom rozszerzony     [Do góry]

Arkusz egzaminacyjny dla osób bez niepełnosprawności i osób ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (EJWP-R0-100-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób słabowidzących (EJWP-R0-400-2103)

Arkusz egzaminacyjny dla osób z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym (EJWP-R0-Q00-2103)

Język włoski – poziom dwujęzyczny     [Do góry]

Arkusz egzaminacyjny dla osób bez niepełnosprawności i osób ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (EJWW-D0-100-2103)

 


Logotypy Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
ul. Józefa Bema 87, 01-233 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl