Opłata za egzamin eksternistyczny zawodowy

Data opublikowania: 2020-09-02 10:45:32

Opłata za egzamin eksternistyczny zawodowy

dotyczy opłat dokonywanych od 1 września 2020 r. 

Wysokość opłat za egzamin:

  • część pisemna i praktyczna – 222,53 zł, 
  • część pisemna – 74,18 zł (1/3 opłaty)
  • część praktyczna – 148,35 zł (2/3 opłaty)

Opłaty dokonuje się na konto bankowe OKE w Warszawie:

80 1010 1010 0109 0822 3100 0000

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie; ul. Plac Europejski 3; 00-844 Warszawa

W tytule przelewu należy wpisać:

  • imię i nazwisko oraz nr PESEL przystępującego do egzaminu,
  • egzamin eksternistyczny zawodowy,
  • symbol cyfrowy i nazwę zawodu,
  • oznaczenie kwalifikacji

Dowód wniesienia opłaty należy przesłać  do okręgowej komisji egzaminacyjnej nie później niż na 30 dni przed terminem tego egzaminu 

(jako termin egzaminu przyjmuje się datę pierwszego egzaminu w danej sesji egzaminacyjnej, określoną w harmonogramie egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie)Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
Plac Europejski 3, 00-844 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl