Informacja na temat wglądów do arkuszy z egzaminu maturalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2019/2020 oraz link do aplikacji służącej do składania wniosków o wgląd do pracy egzaminacyjnej.

Data opublikowania: 2020-08-10 07:24:51

Informacja na temat wglądów do arkuszy z egzaminu maturalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2019/2020 oraz link do aplikacji służącej do składania wniosków o wgląd do pracy egzaminacyjnej.

  • Wglądy będą przeprowadzane zgodnie z procedurą obowiązującą w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – prosimy o zapoznanie się z tą procedurą przed odbyciem wglądu ( link ).
  • Wniosek o wgląd należy złożyć za pośrednictwem aplikacji elektronicznej, która zostanie uruchomiona 11 sierpnia o godzinie 8.00.
  • Informacja o terminie wglądu zostanie przekazana w ciągu 5 dni roboczych od daty jego złożenia (SMS na numer telefonu podany we wniosku). Czas oczekiwania na wgląd może się wydłużyć ze względu na konieczność zachowania rygorów sanitarnych i ograniczenia liczby osób przyjmowanych w ciągu jednego dnia.
  • Osobą uprawnioną do wglądu jest wyłącznie sam zdający.
  • Zaleca się korzystanie z własnych wydruków schematów oceniania (lub z wersji elektronicznej ze strony internetowej) oraz z własnych przyborów do pisania (wyłącznie ołówek lub długopis w czerwonym kolorze).
  • Podczas wglądów obowiązuje zasada zakrywania ust i nosa, a w przypadku korzystania z materiałów wielokrotnego użytku, konieczność użycia jednorazowych rękawiczek.
  • Wglądy do sprawdzonych i ocenionych prac egzaminu maturalnego będą odbywały się w III Liceum Ogólnokształcącym im. Gen. Sowińskiego przy u. Rogalińskiej 2 w Warszawie.

LINK DO APLIKACJI:

https://okewglady.azurewebsites.net/

Aby złożyć wniosek, należy wybrać przycisk na zielonym tle „Złóż wniosek o wgląd”, a następnie postępować zgodnie z poleceniami.

W razie wątpliwości można skorzystać z zakładki „Pomoc” znajdującej się na górnym pasku strony.

https://okewglady.azurewebsites.net/Pomoc

 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
Plac Europejski 3, 00-844 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl