Wstępne informacje o wynikach egzaminu ósmoklasisty w 2020 r.

Data opublikowania: 2020-07-30 22:29:03Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
Plac Europejski 3, 00-844 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl