Informacja dotycząca wglądów do sprawdzonych i ocenionych prac z egzaminu ósmoklasisty przeprowadzonego w roku szkolnym 2019/2020

Data opublikowania: 2020-07-27 11:36:31

Informacja dotycząca wglądów do sprawdzonych i ocenionych prac z egzaminu ósmoklasisty przeprowadzonego w roku szkolnym 2019/2020 Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie

  • Wglądy będą przeprowadzane zgodnie z procedurą obowiązującą w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – prosimy o zapoznanie się z tą procedurą przed odbyciem wglądu ( link ).
  • Wniosek o wgląd należy złożyć za pośrednictwem aplikacji elektronicznej, która zostanie uruchomiona 31 lipca o godzinie 10.00 po opublikowaniu wyników i udostępnieniu ich uczniom w systemie ZIU (SIOEO).
  • Link do aplikacji elektronicznej służącej do składania wniosków o wgląd będzie dostępny na stronie głównej www.oke.waw.pl oraz w zakładce „wglądy do prac
  • Po wypełnieniu wniosku w aplikacji otrzymają Państwo automatyczne potwierdzenie jego przyjęcia. Każdy wniosek będzie miał nadany indywidualny symbol.
  • Informacja o terminie wglądu zostanie przekazana w ciągu 5 dni od daty jego złożenia (SMS na numer telefonu podany we wniosku). Czas oczekiwania na wgląd może się wydłużyć ze względu na konieczność zachowania rygorów sanitarnych i ograniczenia liczby osób przyjmowanych w ciągu jednego dnia.
  • We wglądzie do pracy mogą uczestniczyć nie więcej niż dwie osoby – zdający i jeden z rodziców.
  • Zaleca się korzystanie z własnych wydruków schematów oceniania (lub z wersji elektronicznej ze strony internetowej) oraz z własnych przyborów do pisania (ołówek lub długopis w czerwonym kolorze).
  • Podczas wglądów obowiązuje zasada zakrywania ust i nosa, a w przypadku korzystania z materiałów wielokrotnego użytku konieczność użycia jednorazowych rękawiczek.
  • Wglądy do sprawdzonych i ocenionych prac egzaminu ósmoklasisty będą odbywały się w III Liceum Ogólnokształcącym im. Gen. Sowińskiego przy u. Rogalińskiej 2 w Warszawie.


Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
Plac Europejski 3, 00-844 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl