ARKUSZE EGZAMINACYJNE - EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 2020

Data opublikowania: 2020-06-16 13:13:05

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 2020


Język angielski - 18.06.2020 r.

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (OJAP_100)
Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (OJAP_200)
Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 16 pkt (OJAP_400)
Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 24 pkt (OJAP_500)
Arkusz egzaminacyjny dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących (OJAP_700)
Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim (OJAP_800)
Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z mózgowym porażeniem dziecięcym (OJAP_Q00)

Język francuski - 18.06.2020 r.

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (OJFP_100)

Język hiszpański - 18.06.2020 r.

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (OJHP_100)

Język niemiecki - 18.06.2020 r.

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (OJNP_100)
Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (OJNP_200)
Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 16 pkt (OJNP_400)
Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 24 pkt (OJNP_500)
Arkusz egzaminacyjny dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących (OJNP_700)
Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim (OJNP_800)
Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z mózgowym porażeniem dziecięcym (OJNP_Q00)

Język rosyjski - 18.06.2020 r.

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (OJRP_100)
Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (OJRP_200)
Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 16 pkt (OJRP_400)
Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim (OJRP_800)

Język włoski - 18.06.2020 r.

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (OJWP_100)


Liczba odsłon: 3333
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
Plac Europejski 3, 00-844 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl