Informacja o egzaminie maturalnym przeprowadzanym w czerwcu 2020 r. (w terminie głównym)

Data opublikowania: 2020-06-02 08:19:30

Informacja o egzaminie maturalnym przeprowadzanym w czerwcu 2020 r. (w terminie głównym)Logotypy Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
ul. Józefa Bema 87, 01-233 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl