Komunikat o przyborach pomocniczych – część pisemna w sesji czerwiec-lipiec 2020 r. oraz w sesji sierpień-wrzesień 2020 r. Formuła 2012 - Formuła 2017 - Formuła 2019

Data opublikowania: 2020-05-25 23:07:31

Komunikat o przyborach pomocniczych – część pisemna w sesji czerwiec-lipiec 2020 r. oraz w sesji sierpień-wrzesień 2020 r.

Formuła 2012 - Formuła 2017 - Formuła 2019



Logotypy Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
ul. Józefa Bema 87, 01-233 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl