Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2020 r. egzaminów:

Data opublikowania: 2020-05-15 12:57:08

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2020 r. egzaminów:Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
Plac Europejski 3, 00-844 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl