Szanowni Państwo

Data opublikowania: 2020-04-21 10:19:41

Szanowni Państwo,

dziękujemy za przesłane wykazy przedstawicieli, którzy będą pełnić funkcję obserwatorów podczas egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2019/2020.

Upoważnienia do przeprowadzenia obserwacji dla delegowanych przedstawicieli organów prowadzących (sprawujących nadzór pedagogiczny) zostaną wystawione oraz przekazane do Państwa po ogłoszeniu nowych terminów egzaminów.

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie



Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
Plac Europejski 3, 00-844 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl