Wglądy do sprawdzonych i ocenionych prac egzaminacyjnych egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przeprowadzonego w terminie styczeń – luty 2020 r.

Data opublikowania: 2020-03-19 08:26:22

Zgodnie z Informacją dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z  18 marca 2020 r. dotycząca egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, przeprowadzonego w styczniu i lutym 2020 r. terminy wglądów do sprawdzonych i ocenionych prac egzaminacyjnych EPKwZ, zostaną wyznaczone przez dyrektorów OKE po wycofaniu stanu zagrożenia epidemicznego i powróceniu do funkcjonowania szkół i placówek edukacyjnych w standardowym trybie.

Wniosek o wgląd do pracy egzaminacyjnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie można przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: wglady_zawodowy@oke.waw.pl, złożenie wniosku będzie automatycznie potwierdzone.

Zasady organizowania i przeprowadzania wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej, wnioskowanie o weryfikację sumy punktów oraz wnoszenie odwołania od wyniku weryfikacji sumy punktów z części pisemnej egzaminu do kolegium arbitrażu egzaminacyjnego zamieszczone są w dokumentach:

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie -formuła 2012 (rozdział 9 i 10)

oraz

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie -formuła 2017 (rozdział 12 i 13) 

dostępnych na stronie www.oke.waw.pl i www.cke.gov.pl

Załączniki: 

zał. 12 Wniosek o wgląd do pracy egzaminacyjnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie;

zał. 12a Wniosek o weryfikację sumy punktów egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie;

zał. 21 Odwołanie od wyniku weryfikacji sumy punktów z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie do kolegium arbitrażu egzaminacyjnego (za pośrednictwem dyrektora OKE)

dostępne na stronie www.oke.waw.pl w zakładce Wglądy do prac.Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
Plac Europejski 3, 00-844 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl