Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminów eksternistycznych

Data opublikowania: 2020-03-12 14:36:17

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminów eksternistycznych zakresu:

  • liceum ogólnokształcącego dla dorosłych
  • szkoły podstawowej dla dorosłych
  • wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły i stopnia

obowiązująca w sesjach egzaminacyjnych: jesiennej 2020 i zimowej 2021

szkoły podstawowej dla dorosłych

liceum ogólnokształcącego dla dorosłych

wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły i stopnia

 Logotypy Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
ul. Józefa Bema 87, 01-233 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl