Szanowni Państwo Egzaminatorzy egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego - 04-11-2019

Data opublikowania: 2019-10-31 14:54:04

Szanowni Państwo Egzaminatorzy egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego,

4.11.2019 r. (o godz. 10.00) w systemie Moodle rozpoczynamy sesje ćwiczeniowe, których celem jest doskonalenie sprawdzania i oceniania zadań w arkuszach egzaminacyjnych uczniów. Wszyscy egzaminatorzy mają obowiązek wzięcia udziału w tym przedsięwzięciu. Ponieważ ma ono charakter ćwiczeniowy, ewentualne niepowodzenia nie wiążą się z żadnymi przykrymi konsekwencjami.

Każdy egzaminator jest proszony o rozwiązanie quizów zgodnie z następującym harmonogramem:  

Numer sesji Terminy w poszczególnych sesjach
 Sesja 1. – quiz 1.  4. 11.(godz. 10.00) – 17.11. (do godz. 24.00)
 Sesja 2. – quiz 2.  18.11.(godz. 9.00) – 1.12. (do godz. 24.00)
 Sesja 3. – quiz 3.  2.12. (godz. 9.00) – 15.12 (do godz. 24.00)

Aby rozwiązać quiz, należy wejść na stronę https://moodle.oke.waw.pl/login/index.php i zalogować się, wpisując w miejsce Nazwa użytkownika swój login (taki sam jak w Panelu egzaminatora). Hasło natomiast zostanie Państwu wysłane mailem do witryny Moodle, ale system zażąda zmiany hasła, a zatem dopiero po zmianie będą Państwo mogli je wpisać w miejsce Hasło.

Loginy i hasła będą udostępnione drogą mailową na adres internetowy podany w Panelu egzaminatora. Będą jednak wysyłane seryjnie z adresu automat.@oke.waw.pl i na ten mail nie należy odpowiadać. Może się zdarzyć, że te informacje wpadną do spamu, więc jeśli się okaże, że ktoś nie otrzymał loginu i hasła, koniecznie powinien sprawdzić w spamie. 

Maile z loginami i hasłami zostaną wysłane 3 listopada (niedziela), ale prosimy o logowanie się do systemu następnego dnia, czyli 4 listopada. 

WAŻNE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Loginami większości egzaminatorów są numery PESEL. Niektórzy z Państwa mają jednak inne loginy i w takim wypadku zostaną one przystosowane przez OKE do wymogów systemu: wielkie litery zostaną zamienione na małe, wyeliminuje się polskie znaki i spacje.

Te same hasła i loginy obowiązują do wszystkich trzech sesji.

Po zalogowaniu się do systemu Moodle każdy egzaminator uzyska dostęp do quizu wraz obudową, czyli do zadań ćwiczeniowych, zasad oceniania i do arkusza egzaminacyjnego z minionego roku (zadania pochodzą z tego arkusza!).

Państwa udział w ćwiczeniach będzie polegał na ocenie odpowiedzi uczniowskich do kilku zadań wybranych z arkusza egzaminacyjnego z kwietnia 2019 r. W każdym z trzech quizów 

należy sprawdzić i ocenić po jednej odpowiedzi do zadań: 5.2., 8.2., 11., 15., 21. oraz jedną rozprawkę i jedno opowiadanie.

Z pewnością zaproszenie czy wypracowanie łatwiej oceniać na papierze niż w systemie, więc będzie możliwość wydrukowania tych prac.

WAŻNE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Każdy quiz zostanie udostępniony w dniu rozpoczęcia sesji i proszę pamiętać, że do jego rozwiązania można przystąpić tylko raz.

Należy też pamiętać, aby po rozwiązaniu quizu (wpisaniu punktacji za wszystkie zadania) zapisać wyniki.

Wyniki Państwa pracy będą dostępne dopiero po upływie terminu danej sesji. Za każdą prawidłową ocenę (zgodną z oceną ekspertów) otrzymają Państwo 1 punkt. Za nieprawidłową – 0 pkt.

Po upływie sesji zostanie też udostępniona informacja o tym, jak należało ocenić poszczególne zadania.

UWAGA!

Opiekunami sesji z ramienia OKE są:

Ewa Pawlic–Rafałowska (dla egzaminatorów egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego sprawdzających prace w Warszawie)

Elżbieta Kaim (dla egzaminatorów egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego sprawdzających prace w ośrodkach spoza Warszawy

W razie problemów do tych osób w pierwszej kolejności proszę kierować pytania droga internetową. Jeśli natomiast okaże się, że problem nie może być rozwiązany tą drogą, proszę pisać na adres w OKE: qpol@oke.waw.plLogotypy Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
ul. Józefa Bema 87, 01-233 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl