Szanowni Państwo Egzaminatorzy! - Matematyka - 04-11-2019

Data opublikowania: 2019-10-31 14:38:41

Szanowni Państwo Egzaminatorzy!

W dniu 04.11.2019 roku zostanie udostępniony pierwszy (z trzech) quizów dla egzaminatorów egzaminu ósmoklasisty z matematyki. Każdy quiz zawierać będzie przykładowe rozwiązania uczniów, które należy wypunktować zgodnie z Zasadami Oceniania.

Harmonogram pracy z quizami:

sesja termin
Quiz A 04.11-17.11
Quiz B 18.11-01.12
Quiz C 02.12-15.12

Każdy quiz zostanie udostępniony w dniu rozpoczęcia sesji i będzie można wielokrotnie przystępować do jego rozwiązania. Należy pamiętać, aby ostateczną wersję rozwiązania quizu zapisać i zamknąć.

Aby rozwiązać quiz, należy wejść na stronę https://moodle.oke.waw.pl/login/index.php
i zalogować się wpisując w miejsce Nazwa użytkownika swój login (taki sam, jak w panelu egzaminatora), a w miejsce Hasło – hasło otrzymane drogą mailową do witryny Moodle. Uwaga: niektóre loginy (np. te, które zawierały duże litery, polskie znaki i spacje) zostały przystosowane do wymogów platformy Moodle (zamieniono duże litery na małe, zamieniono polskie znaki i usunięto wszystkie spacje). Wyżej wspomniane hasła zostaną przesłane drogą mailową z adresu automat@oke.waw.pl na adres email podany w panelu egzaminatora w dniu 03.11.2019 r.

Po zalogowaniu się każdy egzaminator uzyska dostęp do quizów wraz z obudową: treść zadań i zasady oceniania.

Komentarze do zadań wraz z właściwą punktacją będą ujawniane sukcesywnie, po terminie zakończeniu każdej sesji i będą dostępne bez ograniczeń czasowych.

W razie wątpliwości, egzaminatorzy będą mogli uzyskać dodatkowe informacje pod adresem qmat@oke.waw.pl

Jednocześnie informuję, iż w terminie od 16.12.2019r. do 24.01.2020r. dostępne będą tradycyjne quizy szkoleniowe do e-oceniania. Szczegółowe informacje na ten temat zostaną opublikowane w terminie późniejszym.

Wszystkich Państwa proszę o udział w powyższych cyklach szkoleniowych.

Koordynator egzaminu ósmoklasisty z matematyki

Ewa Liwska 

                                                                

 Logotypy Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
ul. Józefa Bema 87, 01-233 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl