Szanowni Państwo Egzaminatorzy

Data opublikowania: 2019-10-18 16:00:47

Szanowni Państwo Egzaminatorzy!

W dniu 21.10.2019 roku zostanie udostępniony pierwszy (z trzech)  ‘Quiz’ dla egzaminatorów egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego. ‘Quiz’ zawiera zadania krótkiej odpowiedzi sprawdzające każdy z testowanych obszarów (każdy ‘quiz’ zawiera przykładowe odpowiedzi uczniów, w tym  dwie prace pisemne).

Każdy z egzaminatorów języka angielskiego jest proszony o rozwiązanie ‘quizu’ zgodnie z poniższym harmonogramem:

sesja termin
Quiz 1 21.10-01.11
Quiz 2 09.12-20.12
Quiz 3 03.02-14.02


Każdy ‘quiz’ zostanie udostępniony w dniu rozpoczęcia sesji, i proszę pamiętać, że można przystąpić tylko raz do jego rozwiązania. Należy pamiętać, aby po rozwiązaniu ‘quizu’ należy zapisać i zamknąć  ‘quiz’.

Aby rozwiązać quiz należy wejść na stronę https://moodle.oke.waw.pl/login/index.php i zalogować się wpisując w miejsce Nazwa użytkownika swój login (taki sam, jak w panelu egzaminatora), a w miejsce Hasło – hasło otrzymane drogą mailową do witryny Moodle. Uwaga: niektóre loginy (np. te, które zawierały duże litery, polskie znaki i spacje) zostały przystosowane do wymogów platformy Moodle (zamieniono duże litery na małe, zamieniono polskie znaki i usunięto wszystkie spacje). Wyżej wspomniane hasła zostaną udostępnione drogą mailową na adres (podany jako korespondencyjny) w panelu egzaminatora do dnia 21.10.2019 r.

Po zalogowaniu się każdy egzaminator uzyska dostęp do ‘quizu’ wraz z obudową: zadań oraz zasad oceniania oraz instrukcję jak rozwiązywać zadania i zaznaczać odpowiedzi.

Po zakończeniu danej sesji, każda z osób, która rozwiązała ‘quiz’ będzie mogła zapoznać się z poprawnymi odpowiedziami oraz uzyskanym wynikiem po zakończeniu sesji. W razie wątpliwości, egzaminatorzy będą mogli uzyskać dodatkowe informacje pod adresem wegz_ang4@oke.waw.plLogotypy Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
ul. Józefa Bema 87, 01-233 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl