Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 8 sierpnia 2019 r. - Aktualizacja - formuła 2012

Data opublikowania: 2019-09-18 09:20:04

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 8 sierpnia 2019 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminu eksternistycznego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2020 roku według podstawy programowej kształcenia w zawodach z 7 lutego 2012 r.- formuła 2012

Aktualizacja z 12 września 2019 r. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
Plac Europejski 3, 00-844 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl