Wniosek o wgląd do pracy egzaminacyjnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2019 roku

Data opublikowania: 2019-08-29 15:43:25

Wniosek o wgląd do pracy egzaminacyjnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie można przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: wglady_zawodowy@oke.waw.pl, złożenie wniosku będzie automatycznie potwierdzone.

Zasady organizowania i przeprowadzania wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej, wnioskowanie o weryfikację sumy punktów oraz wnoszenie odwołania od wyniku weryfikacji sumy punktów z części pisemnej egzaminu do kolegium arbitrażu egzaminacyjnego zamieszczone są w dokumencie Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (rozdział 9 i 10) dostępnej na stronie www.oke.waw.pl i www.cke.gov.pl

Załączniki:

zał. 12 Wniosek o wgląd do pracy egzaminacyjnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie;
zał. 12a Wniosek o weryfikację sumy punktów egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie;
zał. 21 Odwołanie od wyniku weryfikacji sumy punktów z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie do kolegium arbitrażu egzaminacyjnego (za pośrednictwem dyrektora OKE)
dostępne na stronie www.oke.waw.pl w zakładce Wglądy do prac.Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
Plac Europejski 3, 00-844 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl