Materiały i przybory pomocnicze na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2020 roku.

Data opublikowania: 2019-08-08 13:44:25

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 6 sierpnia 2019 r.
w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać
zdający na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2020 roku.

Pobierz dokument >Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
Plac Europejski 3, 00-844 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl