Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminów eksternistycznych w sesjach egzaminacyjnych jesiennej 2019 i zimowej 2020

Data opublikowania: 2019-07-05 15:50:46

INFORMACJA O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW EKSTERNISTYCZNYCH Z ZAKRESU: 

  • LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH
  • GIMNAZJUM DLA DOROSŁYCH* (*Wyłącznie sesja jesienna 2019 r.)
  • SZKOŁY PODSTAWOWEJ DLA DOROSŁYCH
  • WYMAGAŃ OKREŚLONYCH W PODSTAWIE PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ

obowiązująca w sesjach egzaminacyjnych: jesiennej 2019 i zimowej 2020Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
Plac Europejski 3, 00-844 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl