Wnioski o wgląd do pracy egzaminacyjnej egzaminu maturalnego w 2019 roku

Data opublikowania: 2019-07-03 17:06:37

Wnioski o wgląd do pracy egzaminacyjnej egzaminu maturalnego w 2019 roku

Wniosek o wgląd przekazywany drogą elektroniczną należy przesłać na adres 
wglady_matura@oke.waw.pl  (złożenie tą droga wniosku będzie potwierdzone automatycznie)

Zasady organizowania i przeprowadzania wglądów do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej, wnioskowania o weryfikację sumy punktów oraz wnoszenia odwołania od rozstrzygnięcia dyrektora OKE do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego (rozdziały15.5 i 15.6), a także stosowne załączniki (załącznik 25b i załącznik 25c) zamieszczone są w Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego obowiązującej w roku szkolnym 2018/2019 dostępnej na stronach www.cke.gov.pl i www.oke.waw.plOkręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
Plac Europejski 3, 00-844 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl