Wnioski o wgląd do pracy egzaminacyjnej egzaminu ósmoklasisty w 2019 roku

Data opublikowania: 2019-06-13 09:47:08

Wnioski o wgląd do pracy egzaminacyjnej egzaminu ósmoklasisty w 2019 roku

Wnioski o wgląd przekazywane drogą elektroniczną należy przesłać na adres wglady@oke.waw.pl (złożenie tą drogą wniosku będzie automatycznie potwierdzone)

Złożenie wniosku przesłanego pocztą tradycyjną będzie można potwierdzić pod numerem telefonu
22 457 03 29 lub 22 457 03 36.

Zasady organizowania i przeprowadzania wglądów do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej (rozdział 7.5) oraz Wniosek o weryfikację sumy punktów (załącznik 16b) zamieszczone są w Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty obowiązującej w roku szkolnym 2018/2019 dostępnej na stronach www.cke.gov.pl i www.oke.waw.pl

 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
Plac Europejski 3, 00-844 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl