Harmonogram szkoleń dyrektorów szkół przeprowadzających egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec – lipiec 2019 r.

Data opublikowania: 2019-05-10 11:13:37

Harmonogram szkoleń dyrektorów szkół przeprowadzających egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec – lipiec 2019 r.Logotypy Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
ul. Józefa Bema 87, 01-233 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl