Harmonogram szkoleń dyrektorów szkół przeprowadzających egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec – lipiec 2019 r.

Data opublikowania: 2019-05-10 11:13:37

Harmonogram szkoleń dyrektorów szkół przeprowadzających egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec – lipiec 2019 r.Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
Plac Europejski 3, 00-844 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl