ARKUSZE EGZAMINACYJNE - MATURA 2019

Data opublikowania: 2019-05-06 14:17:15


ARKUSZE EGZAMINACYJNE - MATURA 2019


Formuła do 2014 "stara matura" Formuła od 2015 "nowa matura"
Język polski

MPO-P1_1P-192  poziom podstawowy - arkusz + zasady oceniania

MPO-R1_1P-192  poziom rozszerzony - arkusz + zasady oceniania

MPO-P1_1P-192  poziom podstawowy - arkusz + zasady oceniania

MPO-P1_7P-192  poziom podstawowy - arkusz dla osób niesłyszących + zasadyoceniania

MPO-R1_1P-192  poziom rozszerzony - arkusz +zasady oceniania

Matematyka

MMA-P1_1P-192  poziom podstawowy - arkusz + zasady oceniania

MMA-R1_1P-192 poziom rozszerzony - arkusz + zasady oceniania

MMA-P1_1P-192  poziom podstawowy - arkusz zasady oceniania

MMA-R1_1P-192 poziom rozszerzony - arkusz + zasady oceniania

Język łaciński i kultura antyczna
  MKL-R1_1P-192  poziom rozszerzony - arkusz + zasady oceniania
Biologia
MBI-P1_1P-192 poziom podstawowy - arkusz + zasady oceniania
MBI-R1_1P-192 poziom rozszerzony - arkusz + zasady oceniania
MBI-R1_1P-192 poziom rozszerzony - arkusz + zasady oceniania
Wiedza o społeczeństwie
MWO-P1_1P-192 poziom podstawowy - arkusz + zasady oceniania
MWO-R1_1P-192 poziom rozszerzony - arkusz + zasady oceniania
MWO-R1_1P-192 poziom rozszerzony - arkusz + zasady oceniania
Fizyka
MFA-P1_1P-192 poziom podstawowy - arkusz + zasady oceniania
MFA-R1_1P-192 poziom rozszerzony - arkusz + zasady oceniania
MFA-R1_1P-192 poziom rozszerzony - arkusz + zasady oceniania
Filozofia
  MFI-R1_1P-192   poziom rozszerzony - arkusz + zasady oceniania
Geografia
MGE-P1_1P-192 poziom podstawowy - arkusz + zasady oceniania
Mapa_PP.PDF poziom podstawowy - mapa do arkusza
MGE-R1_1P-192 poziom rozszerzony - arkusz + zasady oceniania
Mapa_PR.PDF poziom rozszerzony - mapa do arkusza
MGE-R1_1P-192 poziom rozszerzony - arkusz + zasady oceniania
Zalacznik.PDF poziom rozszerzony - barwny załącznik do arkusza
Chemia
MCH-P1_1P-192 poziom podstawowy - arkusz + zasady oceniania
MCH-R1_1P-192 poziom rozszerzony - arkusz + zasady oceniania
MCH-R1_1P-192 poziom rozszerzony - arkusz + zasady oceniania
Historia sztuki
  MHS-R1_1P-192 poziom rozszerzony - arkusz + zasady oceniania
Informatyka
MIN-P1_1P-192 poziom podstawowy - arkusz część I
MIN-P2_1P-192 poziom podstawowy - arkusz część II + zasady oceniania
Dane_PP2.ZIP poziom podstawowy - archiwum z plikami do arkusza część II
MIN-R1_1P-192 poziom rozszerzony - arkusz część I
MIN-R2_1P-192 poziom rozszerzony - arkusz część II + zasady oceniania
Dane_PR2.ZIP poziom rozszerzony - archiwum z plikami do arkusza część II
MIN-R1_1P-192 poziom rozszerzony - arkusz część I
MIN-R2_1P-192 poziom rozszerzony - arkusz część II + zasady oceniania
Dane_PR2.ZIP  poziom rozszerzony - archiwum z plikami do arkusza część II
Historia
MHI-P1_1P-192 poziom podstawowy - arkusz + zasady oceniania
MHI-R1_1P-192 poziom rozszerzony - arkusz + zasady oceniania
MHI-R1_1P-192 poziom rozszerzony - arkusz + zasady oceniania
Język kaszubski
  MOK-R1_1P-192 poziom rozszerzony - arkusz + zasady oceniania
Język łemkowski
  MOZ-R1_1P-192 poziom rozszerzony - arkusz + zasady oceniania
Język litewski
  MOL-P1_1P-192 poziom podstawowy - arkusz + zasady oceniania
MOL-R1_1P-192 poziom rozszerzony - arkusz + zasady oceniania
Język ukraiński
  MOU-P1_1P-192 poziom podstawowy - arkusz + zasady oceniania
MOU-R1_1P-192 poziom rozszerzony - arkusz + zasady oceniania
Język białoruski
  MOB-P1_1P-192 poziom podstawowy - arkusz + zasady oceniania
MOB-R1_1P-192 poziom rozszerzony - arkusz + zasady oceniania
Język angielski

MJA-P1_1P-192  poziom podstawowy - arkusz  (wersja C) + transkrypcja + zasady oceniania

MJA-R1_1P-192 poziom rozszerzony - arkusz część 1 . + zasady oceniania
MJA-R2_1P-192 poziom rozszerzony - arkusz część 2. (wersja C) + transkrypcja + zasady oceniania

MJA-P1_1P-192   poziom podstawowy - arkusz (wersja A) + transkrypcja + zasady oceniania
MJA-P1_7P-192   poziom podstawowy - arkusz dla osób niesłyszących + zasady oceniania

MJA-R1_1P-192 poziom rozszerzony - arkusz (wersja A) + transkrypcja + zasady oceniania
MJA-R1_7P-192 poziom rozszerzony - arkusz dla osób niesłyszących + zasady oceniania
MAD-R1_1A-192 poziom dwujęzyczny - arkusz (wersja A) + transkrypcja + zasady oceniania

Język niemiecki

MJN-P1_1P-192 poziom podstawowy - arkusz (wersja C) + transkrypcja + zasady oceniania

MJN-R1_1P-192 poziom rozszerzony - arkusz część 1 . + zasady oceniania
MJN-R2_1P-192 poziom rozszerzony - arkusz część 2 . (wersja C) + transkrypcja + zasady oceniania

MJN-P1_1P-192 poziom podstawowy - arkusz (wersja A) + transkrypcja + zasady oceniania

MJN-R1_1P-192 poziom rozszerzony - arkusz (wersja A) + transkrypcja + zasady oceniania
MND-R1_1N-192 poziom dwujęzyczny - arkusz (wersja A) + transkrypcja + zasady oceniania

Język rosyjski
MJR-P1_1P-192 poziom podstawowy - arkusz (wersja C) + transkrypcja + zasady oceniania

MJR-P1_1P-192 poziom podstawowy - arkusz (wersja A) + transkrypcja + zasady oceniania

MJR-R1_1P-192 poziom rozszerzony - arkusz (wersja A) + transkrypcja + zasady oceniania

Język francuski
 

MJF-P1_1P-192 poziom podstawowy - arkusz (wersja A) + transkrypcja + zasady oceniania

MJF-R1_1P-192 poziom rozszerzony - arkusz (wersja A) + transkrypcja + zasady oceniania
MFD-R1_1F-192 poziom dwujęzyczny - arkusz (wersja A) + transkrypcja + zasady oceniania

Język hiszpański
  MJH-P1_1P-192 poziom podstawowy - arkusz (wersja A) + transkrypcja + zasady oceniania
MJH-R1_1P-192 poziom rozszerzony - arkusz (wersja A) + transkrypcja + zasady oceniania
MHD-R1_1H-192 poziom dwujęzyczny - arkusz (wersja A) + transkrypcja + zasady oceniania
Język włoski
  MJW-P1_1P-192 poziom podstawowy - arkusz (wersja A) + transkrypcja + zasady oceniania
MJW-R1_1P-192 poziom rozszerzony - arkusz (wersja A) + transkrypcja + zasady oceniania


Logotypy Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
ul. Józefa Bema 87, 01-233 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl