ARKUSZE EGZAMINACYJNE - EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 2019

Data opublikowania: 2019-04-15 13:34:58


EGZAMIN ÓSMOKLASISTY - KWIECIEŃ 2019


Język polski - 15.04.2019 r.

OPOP-100-1904 - Arkusz egzaminacyjny dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze
                             specyficznymi trudnościami w uczeniu się_wersja X + zasady oceniania

OPOP-200-1904 - Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera
                             + zasady oceniania

OPOP-400-1904 - Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 16 pkt
                             + zasady oceniania

OPOP-500-1904 - Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 24 pkt
                             + zasady oceniania

OPOP-700-1904 - Arkusz egzaminacyjny dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących
                             + zasady oceniania

OPOP-800-1904 - Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną
                             w stopniu lekkim + zasady oceniania

OPOP-C00-1904 - Arkusz egzaminacyjny dla uczniów, którym ograniczona znajomość języka
                             polskiego utrudnia zrozumienie czytanego tekstu + zasady oceniania

OPOP-Q00-1904 - Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z mózgowym porażeniem dziecięcym
                             + zasady oceniania


Matematyka - 16.04.2019 r.

OMAP-100-1904 - Arkusz egzaminacyjny dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze
                              specyficznymi trudnościami w uczeniu się_wersja X + zasady oceniania

OMAP-200-1904 - Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera
                             + zasady oceniania

OMAP-400-1904 - Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 16 pkt
                             + zasady oceniania

OMAP-500-1904 - Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 24 pkt
                             + zasady oceniania

OMAP-700-1904 - Arkusz egzaminacyjny dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących
                             + zasady oceniania

OMAP-800-1904 – Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu
                              lekkim + zasady oceniania

OMAP-C00-1904 - Arkusz egzaminacyjny dla uczniów, którym ograniczona znajomość języka
                              polskiego utrudnia zrozumienie czytanego tekstu + zasady oceniania

OMAP-Q00-1904 - Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z mózgowym porażeniem dziecięcym
                              + zasady oceniania


Język angielski - 17.04.2019 r.

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami
w uczeniu się (OJAP_100)

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (OJAP_200)

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 16 pkt (OJAP_400)

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 24 pkt (OJAP_500)

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących (OJAP_700)

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim (OJAP_800)

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z mózgowym porażeniem dziecięcym (OJAP_Q00)


Język francuski - 17.04.2019 r.

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami
w uczeniu się (OJFP_100)


Język hiszpański - 17.04.2019 r.

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami
w uczeniu się (OJHP_100)


Język niemiecki - 17.04.2019 r.

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami
w uczeniu się (OJNP_100)

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (OJNP_200)

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 16 pkt (OJNP_400)

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 24 pkt (OJNP_500)

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących (OJNP_700)

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim (OJNP_800)

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z mózgowym porażeniem dziecięcym (OJNP_Q00)


Język rosyjski - 17.04.2019 r.

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami
w uczeniu się (OJRP_100)

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (OJRP_200)

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 16 pkt (OJRP_400)

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 24 pkt (OJRP_500)

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim (OJRP_800)


Język włoski - 17.04.2019 r.

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami
w uczeniu się (OJWP_100)
Logotypy Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
ul. Józefa Bema 87, 01-233 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl