EGZAMIN GIMNAZJALNY - KWIECIEŃ 2019 - Arkusze

Data opublikowania: 2019-04-10 13:25:44


EGZAMIN GIMNAZJALNY - KWIECIEŃ 2019Historia i wiedza o społeczeństwie - 10.04.2019 r.

GH-H1-192 - Arkusz egzaminacyjny dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi
                    trudnościami w uczeniu się_wersja X + zasady oceniania

GH-H2-192 - Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera + zasady
                    oceniania

GH-H4-192 - Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 16 pkt + zasady oceniania

GH-H5-192 - Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 24 pkt + zasady oceniania

GH-H7-192 - Arkusz egzaminacyjny dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących + zasady oceniania

GH-H8-192 - Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim +
                    zasady oceniania


Język polski - 10.04.2019 r.

GH-P1-192 - Zeszyt zadań dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi
                   trudnościami w uczeniu się_wersja X +  karta rozwiązań i odpowiedzi  + zasady oceniania

GH-P2-192 - Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera + zasady
                   oceniania

GH-P4-192 - Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 16 pkt + zasady oceniania

GH-P5-192 - Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 24 pkt + zasady oceniania

GH-P7-192 - Arkusz egzaminacyjny dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących + zasady oceniania

GH-P8-192 - Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu
                   lekkim + zasady oceniania


Przedmioty przyrodnicze - 11.04.2019 r.

GM-P1-192 - Arkusz egzaminacyjny dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi
                    trudnościami w uczeniu się_wersja X + zasady oceniania

GM-P2-192 - Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera +
                   zasady oceniania

GM-P4-192 - Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 16 pkt + zasady oceniania

GM-P5-192 - Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 24 pkt + zasady oceniania

GM-P7-192 - Arkusz egzaminacyjny dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących + zasady oceniania

GM-P8-192 - Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu
                   lekkim + zasady oceniania


Matematyka - 11.04.2019 r.

GM-M1-192 - Zeszyt zadań dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi
                     trudnościami w uczeniu się_wersja X +  karta rozwiązań i odpowiedzi  + zasady
                     oceniania

GM-M2-192 - Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera + zasady
                    oceniania

GM-M4-192 - Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 16 pkt + zasady oceniania

GM-M5-192 - Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 24 pkt + zasady oceniania

GM-M7-192 - Arkusz egzaminacyjny dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących + zasady oceniania

GM-M8-192 - Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu
                    lekkim + zasady oceniania

 


Język obcy nowożytny - 12.04.2019 r.

POZIOM PODSTAWOWY

Arkusze egzaminacyjne dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się _wersja X

GA-P1-192  Język angielski  +  transkrypcja  + zasady oceniania

GF-P1-192  Język francuski  +  transkrypcja  + zasady oceniania

GE-P1-192  Język hiszpański  transkrypcja  + zasady oceniania

GN-P1-192  Język niemiecki  +  transkrypcja  zasady oceniania

GR-P1-192  Język rosyjski  +  transkrypcja  + zasady oceniania

GW-P1-192  Język włoski  +  transkrypcja  + zasady oceniania

Arkusze egzaminacyjne dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera

GA-P2-192  Język angielski  +  transkrypcja  + zasady oceniania

GN-P2-192  Język niemiecki  +  transkrypcja  + zasady oceniania

GR-P2-192  Język rosyjski  +  transkrypcja  + zasady oceniania

Arkusze egzaminacyjne dla uczniów słabowidzących_czcionka 16 pkt

GA-P4-192  Język angielski  +  transkrypcja  + zasady oceniania

GN-P4-192  Język niemiecki  +  transkrypcja  + zasady oceniania

Arkusze egzaminacyjne dla uczniów słabowidzących_czcionka 24 pkt

GA-P5-192  Język angielski  +  transkrypcja  + zasady oceniania

GN-P5-192  Język niemiecki  +  transkrypcja  + zasady oceniania

Arkusze egzaminacyjne dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących

GA-P7-192  Język angielski  + zasady oceniania

GN-P7-192  Język niemiecki  + zasady oceniania

GR-P7-192  Język rosyjski  + zasady oceniania

Arkusze egzaminacyjne dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

GA-P8-192  Język angielski  +  transkrypcja  + zasady oceniania

GN-P8-192  Język niemiecki  +  transkrypcja  + zasady oceniania

GR-P8-192  Język rosyjski  +  transkrypcja  + zasady oceniania


POZIOM ROZSZERZONY

Arkusze egzaminacyjne dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się _wersja X

GA-R1-192  Język angielski: zeszyt zadań  +  karta rozwiązań i odpowiedzi  +  transkrypcja
                  + zasady oceniania

GF-R1-192  Język francuski: zeszyt zadań  karta rozwiązań i odpowiedzi  +  transkrypcja  
                  + zasady oceniania

GE-R1-192  Język hiszpański: zeszyt zadań  +  karta rozwiązań i odpowiedzi  +  transkrypcja
                  + zasady oceniania

GN-R1-192  Język niemiecki: zeszyt zadań  +  karta rozwiązań i odpowiedzi  +  transkrypcja
                  + zasady oceniania

GR-R1-192  Język rosyjski: zeszyt zadań  +  karta rozwiązań i odpowiedzi  +  transkrypcja
                  + zasady oceniania

GW-R1-192  Język włoski: zeszyt zadań  +  karta rozwiązań i odpowiedzi  +  transkrypcja
                   + zasady oceniania

Arkusze egzaminacyjne dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera

GA-R2-192  Język angielski  +  transkrypcja  + zasady oceniania

GN-R2-192  Język niemiecki  +  transkrypcja  + zasady oceniania

Arkusze egzaminacyjne dla uczniów słabowidzących_czcionka 16 pkt

GA-R4-192  Język angielski  +  transkrypcja  + zasady oceniania

GN-R4-192  Język niemiecki  +  transkrypcja  + zasady oceniania

Arkusze egzaminacyjne dla uczniów słabowidzących_czcionka 24 pkt

GA-R5-192  Język angielski  +  transkrypcja  + zasady oceniania

GN-R5-192  Język niemiecki  +  transkrypcja  + zasady oceniania

Arkusze egzaminacyjne dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących

GA-R7-192  Język angielski  + zasady oceniania

GN-R7-192  Język niemiecki  + zasady oceniania

Arkusze egzaminacyjne dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

GA-R8-192  Język angielski  +  transkrypcja  + zasady oceniania

GN-R8-192  Język niemiecki  +  transkrypcja  + zasady oceniania
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
Plac Europejski 3, 00-844 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl