Instrukcja dla członków zespołów nadzorujących dotycząca procedur przeprowadzania egzaminu

Data opublikowania: 2019-04-04 15:24:45

Instrukcja dla członków zespołów nadzorujących dotycząca procedur przeprowadzania egzaminuOkręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
Plac Europejski 3, 00-844 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl