Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie który odbył się w terminie styczeń-luty 2019

Data opublikowania: 2019-03-22 12:48:38Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
Plac Europejski 3, 00-844 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl