Opłata za egzamin eksternistyczny zawodowy

Data opublikowania: 2019-01-25 16:31:38

Opłata za egzamin eksternistyczny zawodowyOkręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
Plac Europejski 3, 00-844 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl