Wykaz zdających korzystających z dostosowania warunków lub/i formy przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

Data opublikowania: 2019-01-07 12:58:00

Wykaz zdających korzystających z dostosowania warunków lub/i formy przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie



Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
Plac Europejski 3, 00-844 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl