Informacja o sposobie organizacji egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie - aktualizacja

Data opublikowania: 2018-12-19 14:04:56

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie obowiązująca w roku szkolnym 2018/2019 - AKTUALIZACJAOkręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
Plac Europejski 3, 00-844 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl